تاريخ : دو شنبه 1 تير 1394برچسب:, | 14:42 | نويسنده : فاطمه

hqct_12.jpg


برچسب‌ها:
تاريخ : چهار شنبه 23 ارديبهشت 1394برچسب:, | 16:22 | نويسنده : فاطمه

خدایـــــــــــــا!

شاید باورت نشه ولی منم هستم...!


برچسب‌ها:
تاريخ : چهار شنبه 9 ارديبهشت 1394برچسب:, | 15:32 | نويسنده : فاطمه

به بعضیا هم باس گفت :

من مغرورم! مشکلی داری؟

سرتو بکوب به دیوااااااار! آرررررررره!


برچسب‌ها:
تاريخ : چهار شنبه 2 ارديبهشت 1394برچسب:, | 16:12 | نويسنده : فاطمه

به خیلیا باس گفت :

تو خوب باش اگه مردی با من!!!


برچسب‌ها:
تاريخ : چهار شنبه 2 ارديبهشت 1394برچسب:, | 16:9 | نويسنده : فاطمه

احترام گذاشتن به بعضیا

مثه تکون دادن پارچه ی قرمز جلوی گاوه !


برچسب‌ها:
تاريخ : چهار شنبه 26 فروردين 1394برچسب:, | 16:26 | نويسنده : فاطمه

text (1)


برچسب‌ها:
تاريخ : چهار شنبه 26 فروردين 1394برچسب:, | 16:23 | نويسنده : فاطمه

ﺍﮔـﻪ سکوت ﻣﻴﮑﻨﻢ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺣــــــﺮﻑ ﻭﺍﺳـﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ…

نه...

ﺣﺮﻓﺎﻡ ﺑـــﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻤﻴﺨﻮﺭه،

ﺟـــــــــــــﺭ ﻣﻴـــــﺨﻮﺭی!!!


برچسب‌ها:
تاريخ : چهار شنبه 26 فروردين 1394برچسب:, | 16:21 | نويسنده : فاطمه

یه وقتایی هم باید دستتو بذاری روی شونه ی بعضیا و بگی :

نــه…

خوشـــــــــــــم اومـــد…

از اونی که فکـــــــــر می کردم،

آشـــــــــــــغال تـــری!!!


برچسب‌ها:
تاريخ : چهار شنبه 26 فروردين 1394برچسب:, | 16:19 | نويسنده : فاطمه

ﻃﺮف ﺑﺎ ﯾﮑــــﯽ ﯾـــــــــــــــﺎﺭﻩ!

ﺑــــــــﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻫــــــــــــــــﻢ ﺁره!

ﺍﺩﻋﺎﯼ ﭘﺎﮐــــــــﯽ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ ...!


برچسب‌ها:
تاريخ : چهار شنبه 26 فروردين 1394برچسب:, | 16:16 | نويسنده : فاطمه

دوره و زمونه ای شده که دوس داری به بعضیا بگـــــــــــــــی :

عزیزم! چرا بیکار نشستی؟

بیا با احساسات من بازی کن!!!


برچسب‌ها:
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 23 صفحه بعد